Smarta lösningar från idé

till produktion och eftermarknad

Swepac är ett helsvenskt företag med starkt fokus på innovation inom jord- och asfaltpackning samt betongbearbetning. All tillverkning sker i egen fabrik i Ljungby.

VÅR VISION

Vi ska alltid verka i ett innovativt företagsklimat där vi utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner med hög kvalitet, i dialog med kunder och slutanvändare. Genom personlig service och effektiv eftermarknad etablerar vi en långsiktig och förtroendefull relation med våra kunder.

HISTORIK

Vi ritar, designar och konstruerar maskiner för krävande och professionell användning – i nära dialog med våra kunder. Swepac har mer än 25 års erfarenhet av utvecklingsarbete inom mekanik, hållfasthet, digitalisering, ergonomi, arbetsmiljö och miljö.

Företaget är aktivt på ett trettiotal marknader i Europa och Mellanöstern. Swepac är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Gör kunderna mer effektiva

Basen för vår verksamhet är att alltid leverera hög kvalitet, personlig service och effektiv eftermarknad – inklusive snabb reservdelshantering.
Med branschledande maskiner, i kombination med ett smidigt logistikflöde hjälper vi våra kunder på hyresmarknaden att utnyttja utrustningen bättre och bli mer effektiva.

I praktiken betyder det färre servicetillfällen, snabba leveranser och förenklad hantering. Med noggrann kvalitetssäkring i alla led är vi en pålitlig partner för våra kunder.

Hållbarhet för miljö och arbetsmiljö

Vi arbetar brett och långsiktigt för en bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan, bland annat i samarbete med Sveriges statliga forskningsinstitut och innovationspartner RISE. Vi har redan introducerat batteridrivna markvibratorer som bygger på ett unikt Swepac-patent.

Förutom el-drift handlar vårt långsiktiga miljöarbete om buller, ljudnivå och utsläpp för att möta skärpta nationella krav och regler inom bygg och anläggning. Ett annat viktigt område är ergonomi och att reducera hand-arm-vibrationer.

Stadig tillväxt sedan 1990-talet

Swepac grundades 1993, och startade med att utveckla markvibratorer. 2012 breddades sortimentet med maskiner för betongbearbetning. Swepac var tidigt ute med att arbeta i nära dialog med sina kunder för att ta del av idéer och önskemål.

På så sätt har Swepac växt till en av de ledande aktörerna i Sverige och en allt viktigare leverantör även internationellt. Swepacs produkter marknadsförs idag via egna säljare i Sverige och ett trettiotal distributörer i Europa och Mellanöstern.