Swepacs modulbalk SVM 25 i drift hos ”Förbifart Stockholm”

De 14 meter breda körfälten gjuts i betong och för detta har det schweiziska företaget Implenia valt Swepacs modulbalk SVM 25E. Med motordriven vinsch rör den sig med ca 1 m/minut framåt, alltmedan betongbilarna kör i skytteltrafik.

Arbetsledare Rajko Sturmer säger så här om arbetet och modulbalken: ”Den här utrustningen ger både ergonomiska och ekonomiska fördelar och är ur arbetsmiljösynpunkt en bra produkt som förenklar vår hantering, vilket är mycket uppskattat. Modulbalken är t ex utrustad med dubbla elvinschar som innebär ergonomiska fördelar för operatören, som ensam kan styra utrustningens framåtdrift centralt och vid behov bara köra en vinsch i taget, om balken snabbt behöver riktas upp. Bra lyftmöjligheter för kran gör förflyttning säker och enkel.”